Home
Home
Menu
empty

Productierechten


De agrarische ondernemer wordt in de dagelijkse praktijk steeds meer geconfronteerd met maatregelen die hem beperkingen opleggen bij de exploitatie van zijn bedrijf. Zo zijn er (onder meer) regelingen die de melkproductie, de teelt van suikerbieten alsmede de totale hoeveelheid geproduceerde mest (proberen) te reguleren.

Notariskantoor Mr M.R. de Wilde de Ligny is bij uitstek thuis op deze terreinen en kan u ter zake adviseren.